Projekteksempel

Prosci’s Change Management certificering

Beskrivelse

Hvilke kompetencer tilføres den enkelte medarbejder og organisationen?

Projektet fokuserer på at opbygge et fælles sprog, kompetencesæt og en fælles tilgang til ”change management”(CM). Dette opnås ved at styrke medarbejderens kompetencer ved en certificering i internationalt CM værktøj baseret på best practice, Prosci Change Management.

Prosci CM metoden bidrager til at styrke forandringsparatheden blandt medarbejdere, da den lægger vægt på at styrke medarbejderens awareness omkring forandringer og oparbejde motivation og desire allerede inden man går ind i forandringen.

Certificeringen vil derudover også bidrage til en øget realisering af gevinster i de strategiske projekter, da medarbejderen, med denne certificering i rygsækken, vil kunne tilgå projekter med en struktureret og effektiv tilgang til forandringsledelse. Efter certificeringen, vil medarbejderen umiddelbart kunne bruge deres CM kompetencer – bla. ved adgange til den globale ADKAR værktøjskasse

• A_wareness • D_esire • K_nowledge • A_bility • R_einforcement

Værktøjskassens indehold kan bruges til coaching af medarbejdere i forandringsprocesser, øvelser til at håndterer modstand - og ikke mindst viden om, hvordan man leder medarbejdere gennem både mindre og gennemgribende forandringer. En virksomhed har arbejdet med at forbedre kundeoplevelsen ved at opkvalificere medarbejdernes forståelse for hvordan der skabes en god kundeoplevelse.

Udfordring - hvorfor er projektet nødvendigt?

Finanssektoren bliver vedvarende mødt med nye krav og reguleringer, som medfører krav om medarbejdernes omstillingsparathed. Det er derfor afgørende, at ledere og forandringsstøtter, er klædt på til at opretholde og understøtte medarbejdernes - og egen - forandringsparathed. Projektet understøtter og styrker medarbejderne i denne proces.

Tilmelding