Finansiel faglighed og rådgivning, Finansiel specialisering

Skatteret og juridisk metode

Beskrivelse

Kurset 'Skatteret og juridisk metode' giver den studerende en grundlæggende viden om den helt centrale del af dansk skatteret samt om de dele af det danske skattesystem, der er af særlig relevans for ansatte i finansielle virksomheder.

Med kurset kan du:
- Identificere og beskrive de skatteretlige problemstillinger, der knytter sig til de emner der er undervist i.
- Indsamle information (ved hjælp af juridisk metode) til vurdering af en konkret skatteretlig problemstilling
- Have opmærksomhed på den indflydelse som personskattesystemets struktur har for den endelige beskatning af kundens investeringer henholdsvis kundens fradragsmuligheder.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Syddansk Universitet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding