Finansiel specialisering, Organisation, ledelse og strategi

Virksomhedsanalyse

Beskrivelse

Kurset 'Virksomhedsanalyse' giver de studerende en viden og forståelse for af de analyse- og værdiansættelses modeller, som med udgangspunkt i årsregnskabet og anden relevant information kan anvendes til at vurdere virksomhedens strategiske position, og give de studerende færdigheder i udarbejdelse af en regnskabsanalyse på baggrund af reformulerede opgørelse, foretage en struktureret budgettering samt værdiansætte en virksomhed / en virksomheds aktie.
Sammenlagt skal den studerende opnå kompetencer til at udarbejde en virksomhedsanalyse.

Med kurset kan den studerende:
- Udarbejde reformulerede balancer, egenkapitalopgørelser, resultatopgørelser samt pengestrømsopgørelser til analysebrug
- Foretage en historisk og kvantitativ regnskabsanalyse og på baggrund heraf en kritisk vurdering af virksomhedens rentabilitet, indtjening, risiko, vækst og cashflow - kunne identificere de finansielle værdidrivere
- Kunne foretage en struktureret budgettering og opstille proforma regnskaber som input til den endelig værdiansættelse
- Kunne foretage og forholde sig kritisk til en opgørelse af virksomhedens kapitalomkostninger, herunder ejernes afkastkrav

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Syddansk Universitet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding