Organisation, ledelse og strategi, Projektledelse og -udvikling, IT

IT-projektledelse

Beskrivelse

På dette diplomfag lærer du at lede mindre og mellemstore udviklings- og vedligeholdelsesprojekter og at tage ansvar for ledelsesopgaver i forbindelse med større projekter inden for IT.

Når du har gennemført diplommodulet, kan du
- identificere de forhold omkring en opgave, der gør, at opgaven skal/bør løses som et projekt
- afklare og beskrive de rammer, projektet skal gennemføres under
- udarbejde en projektformulering, som tager hensyn til projektets vilkår og rammer
- formulere en projektstrategi og organisere projektet i overensstemmelse med denne
- opdele i en række aktiviteter og organisere disse i passende faser
- anskueliggøre disse aktiviteters indbyrdes sammenhænge og afhængigheder
- anvende forskellige estimeringsteknikker for såvel ressourcer som kalendertid
- udarbejde operationelle projektplaner både i tid og for ressourcer
- opstille kvalitetskrav til projektets leverancer
- anvende forskellige kvalitetssikringsteknikker
- opstille en kvalitetssikringsplan for projektet
- anvende forskellige problemdiagnostiserings- og løsningsteknikker
- foretage en risikoanalyse og udarbejde en risikohåndteringsplan
- udarbejde og gennemføre en afviklingsplan for projektet og de enkelte deltagere
- fungere som projektleder i alle et projekts faser, herunder selvstændigt træffe de nødvendige beslutninger vedrørende projektet.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Erhvervsakademi Dania
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding