Finansiel faglighed og rådgivning, Rådgivning, Finansiel specialisering

Investeringsrådgivning

Beskrivelse

Kurset 'Investeringsrådgivning' indeholder en række klassiske finansielle emner og rummer indlæring i de basale finansielle kalkulationer, rentebegreber og rentestruktur.

Kursets teoretiske grundstamme er den klassiske porteføljeteori med sammenhængen mellem afkast og risiko, og herunder teorierne om de efficiente markeder. Aktier, investering i aktier og aktievurderingsmodeller indgår. Investering i obligationer, de forskellige obligationstyper, og risikomål for obligationer behandles. Endelig indgår derivater som futures, forwards, optioner og swaps bl.a. med henblik på at analysere konverteringer.

Den studerende får kompetencer til at formidle viden og analyser inden for fagets område til en bred kreds af kunder, samt have kompetencer til at udarbejde en investeringsstrategi og hermed sammensætning af portefølje med udgangspunkt i kundekarakteristika.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Copenhagen Business School, HD
Tilmelding