Finansiel faglighed og rådgivning, Finansiel specialisering, IT

Finansiering 1

Beskrivelse

Kurset 'Finansiering 1' giver de studerende en bred introduktion til deterministiske betalingsrækker, én-periodemodeller med usikkerhed og stokastiske fler-periodemodeller.

Med kurset kan den studerende:
- Beregne nutidsværdier og nøgletal for deterministiske betalingsrækker og fortage simple kalkyler med disse; rentesregning og NPV-kriteriet.
- Beregne middelværdi/?varians-optimale porteføljer i én-periodemodeller.
- Beregne arbitrage-fri priser på afledte aktiver i simple stokastiske fler-periodemodeller, samt at gennemføre basal sandsynlighedsteoretisk argumentation (involverende specielt betinget middelværdi) i sådanne modeller.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Københavns Universitet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding