IT, data og digitalisering

Programmering og problemløsning

Beskrivelse

Kurset giver en introduktion til programmering og til hvordan problemløsning struktureres vha. et program. Der gennemgås grundlæggende koncepter og terminologi indenfor programmering. Der undervises i funktionelle, imperative og objektorienterede programmeringsparadigmer.

Med kurset kan den studerende:
- Lave mindre programmer (op til ca. 1000 linjer) i de programmeringsparadigmer, der undervises i på kurset, med overholdelse af god programmeringsskik og -stil.
- evaluere fordele og ulemper ved at opskrive løsningen i de underviste programmeringsparadigmer, og at kunne implementere, afprøve, dokumentere, og evaluere løsningens kvalitet.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Københavns Universitet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding