IT

Enterprise arkitektur

Beskrivelse

Kurset 'Enterprise arkitektur' kommer hele vejen rundt om processen relateret til enterprisearkitektur fra strategisk planlægning til det specifikke arkitekturarbejde inden for business arkitektur, informationsarkitektur, løsningarkitektur og teknisk arkitektur.

Kurset rummer temaer inden for IT governance, performance management, benchmarking og ROI. Herudover vil serviceorienteret arkitektur (SOA) og nøglekoncepter som cloud og mikrotjenester vil blive undersøgt på strategisk plan. Den studerende introduceres også til forvaltning af tjenester og infrastruktur, værdibaseret udvikling og forretningsprocesstyring (BPM).

Med kurset kan den studerende:
- Forklare baggrunden for og indholdet af en række nøgleudfordringer inden for enterprisearkitektur.
- Forklare og sammenligne de væsentlige begreber i enterprisearkitekturen, herunder rammeværk og artefakterne og deres indbyrdes afhængighed.
Evaluere arkitekturens modenhed, styring og strategi i en virksomhed.
- Søge efter mere information, for eksempel videnskabelig litteratur, rapporter, specifikationer og bruge disse oplysninger i metode og argumentation.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: IT-Universitetet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding