Data Science og Big Data, Softwareudvikling, IT

Databaser for udviklere

Beskrivelse

Her lærer du at bruge relationsdatabaser hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner, og du får en dyberegående indsigt i et udvalgt relationelt DBMS – Database Management System. Du lærer også at analysere og arbejde med store databaser, herunder redesign og driftsoptimering.

Når du har gennemført diplommodulet, kan du:
- transformere logiske datamodeller til fysiske i den valgte databasetype
- gennemføre optimeringen af databaser
- anvende dele af administrationsværktøjet til optimering og tuning af eksisterende databaser
- anvende et konkret databasesystems værktøjer til håndtering af samtidige transaktioner
- anvende de faciliteter og programmeringsmuligheder, der stilles til rådighed af det valgte DBMS
- anvende relationel algebra til at forstå optimeringsmuligheder
- selvstændigt at følge udviklingen inden for relationsdatabaseområdet
- selvstændigt at udvikle dine kompetencer inden for brug af relationsdatabaser.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Erhvervsakademi Dania
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding