Finansiel faglighed og rådgivning, Rådgivning, Finansiel specialisering

Investeringsrådgivning

Beskrivelse

Kurset 'Investeringsrådgivning' har til formål at kvalificere den studerende til at arbejde med en lang finansielle aktiver, som baggrund for rådgivning af forskellige kundegrupper.

Der tilstræbes en forståelse af risikobegrebet og afkastbegrebet og disses sammenhænge og kobling til prisfastsættelse på finansielle aktiver. Udenlandske finansielle aktiver og valutakursproblemstillinger indgår.

Med kurset kan den studerende:
- Kunne likviditetsstyre kundeporteføljer.
- Kunne formidle viden og sammenhænge inden for modulets fagområde, således at perspektiverne ved et givet valg fremstår klare.
- Demonstrerer overblik over og forståelse af kundevurderingsprocessen og evne til kundevurdering ud fra finansielle kriterier.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Aalborg Universitet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding