Finansiel faglighed og rådgivning, Rådgivning, Finansiel specialisering

Investeringsrådgivning

Beskrivelse

Modulets formål er at sikre en grundig viden om en lang række finansielle aktiver, som baggrund for rådgivning af forskellige kundegrupper.

Der tilstræbes en forståelse af risikobegrebet og afkastbegrebet og disses sammenhænge og kobling til prisfastsættelse på finansielle aktiver. Udenlandske finansielle aktiver og valutakursproblemstillinger indgår.

- Den studerende skal kunne redegøre for risikobegrebet ved finansielle investeringer
- Den studerende skal kunne redegøre for varighedsbegrebet
- Den studerende skal kunne redegøre for de mest almindelige finansielle aktiver, eksempelvis aktier, obligationer, investeringsbeviser, forsikringsporteføljer
- Den studerende skal kunne redegøre for de mest udbredte finansielle instrumenter, eksempelvis swaps, futures, optioner og forsikringer
- Den studerende skal kunne redegøre for forskellige porteføljeteorier for både åbne og båndlagte porteføljer
- Den studerende skal ud fra forskellige kriterier kunne perspektivere finansielle institutioners produkt- og kundeunivers
- Den studerende skal demonstrere forståelse af låneprocessen
- Den studerende skal demonstrere forståelse af de nævnte teorier og metoder og skal kunne reflektere over og vurdere disse teorier og metoders relevans i forbindelse med rådgivningsopgaver
- Den studerende skal kunne likviditetsstyre kundeporteføljer
- Den studerende skal kunne formidle viden og sammenhænge indenfor modulets fagområde, således at perspektiverne ved et givet valg fremstår klare
- Den studerende skal demonstrere overblik over og forståelse af
kundevurderingsprocessen og evne til kundevurdering ud fra finansielle kriterier
- Den studerende skal kunne vurdere validiteten af udsagn om finansielle aktivers risiko og afkast i forbindelse med rådgivning af forskellige kundegrupper om aktivsammensætning og finansiering
- Den studerende skal kunne deltage i et fagligt samarbejde med fagfæller og specialister i forbindelse med identifikation, analyse og vurdering af investeringsalternativer
- Den studerende skal kunne identificere egne læringsbehov i forbindelse med at skabe sig et overblik over, hvordan finansielle risici påvirker finansielle beslutninger samt balance- og resultatopgørelse

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Aarhus Universitet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding