Organisation, ledelse og strategi

Innovationsledelse

Beskrivelse

Med kurset 'Innovationsledelse' opnår den studerende kompetencer til at igangsætte, styre og lede organisationens innovationsprocesser fra idé til færdig løsning.

Med kurset kan den studerende:
- lede afgrænsede innovationsprojekter
- indgå i tværfaglige innovationsprojekter
- tage stilling til den mest hensigtsmæssige organisering af et innovationsprojekt
- arbejde med teamprocesser i forhold til innovation
- vurdere og anvende forskellige ledelsesformer i forhold til det innovative team
- skabe overblik over forløbet af innovationsprocessen i et givet projekt
- vurdere og anvende metoder og værktøjer til at udvikle nye ideer
- anvende og vurdere værktøjer til at forstå og omsætte kundebehov til relevante koncepter
- analysere og vurdere forskellige formidlings- og præsentationsværktøjer i forhold til forskellige målgrupper

Læs mere om kurset her

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Erhvervsakademi Aarhus
Søg støtte