Organisation, ledelse og strategi, Forretningsudvikling, Globalisering

Virksomhedens internationalisering

Beskrivelse

Kurset 'Virksomhedens internationalisering' har til formål at bibringe den studerende viden og kompetencer relateret til virksomheders internationalisering og organisation af internationale aktiviteter.

Kursets overordnede tema er virksomheders investeringer og aktiviteter i udlandet. Der sondres i kurset mellem markedsdrevet internationalisering hvor der tages afsæt i at udnytte virksomhedsspecifikke fordele, udviklet i hjemlandet, på nye internationale markeder og internationalisering der tager afsæt i at fastholde, styrke eller udvikle nye fordele gennem international sourcing og offshoring.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Copenhagen Business School, HD
Tilmelding