Tilmelding

Introduktion til datascience

Kursusudbyder

IT-Vest

Lokation


Beskrivelse

Indhold:

Enkeltfaget dækker grundlæggende data science, statistiske metoder og statistisk software.

Deltagerne introduceres til data science-begrebet og opnår viden om og praktisk erfaring med basale statistiske metoder og software til håndtering, bearbejdning og visualisering af konkrete data. De lærer at udføre basale statistiske analyser understøttet af statistisk software.

Udbytte:
Viden:
Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå viden om, hvordan man i praksis kan danne sig et overblik over større datasæt, hvordan man kan finde og rette fejl og inkonsistens i data, samt hvordan statistisk software kan understøtte god statistisk praksis.

Konkrete emner:
- Introduktion til data science: begreber, konkrete eksempler, muligheder og begrænsninger.
- Indlæsning af data; data i forskellige formater, kombination af data fra forskellige kilder.
- Udforskning af data; visualisering, data summaries, detektion af outliers.
- Praktisk præprocessering og rensning af data.
- Programmering i og avanceret brug af et statistisk software (eksempelvis R).
- Dokumentation og reproducerbarhed af analyser.
- Relevante statistiske analyser med statistisk software, eksempelvis regressionsmodeller.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner

IT-Vest


Det praktiske

Kursusudbyder

IT-Vest

Lokation

Kursusudbyder kontaktinformationer

Kontakt studieadministrationen
E-mail: blh@it-vest.dk
Tlf. 70 27 68 52

Undervisningssprog

Dansk

Kursets varighed og datoer

Gå til kursusudbyderens hjemmeside for at læse mere om kursets varighed og datoer. Finanskompetencepuljen kender kun kursets varighed eller datoer, hvis det står her på siden.

IT-Vest

Så let er processen

 1. Undersøg kurset

  Undersøg Finanskompetencepuljens mange muligheder, og find det kursus, du ønsker.

 2. Tal med din leder

  Tag en dialog med din leder. Nogle virksomheder betaler for den tid, du bruger under uddannelse.

 3. Ansøg kursus

  Ansøg kursus via Finanskompetencepuljen. Vi godkender finansiering og kontakter kursusudbyderen.

 4. Vi kontakter dig

  Du bliver kontaktet af kursusudbyderen med svar på, om du er blevet optaget og al praktisk info efterfølgende.

Værd at vide

 • Hvem kan søge

  Alle, der er ansat i en virksomhed omfattet af overenskomst mellem Finansforbundet og FA, kan bruge Finanskompetencepuljen

 • Hvad kan jeg søge?

  Du kan søge blandt alle de kurser, der er omfattet af Finanskompetencepuljen. Det er dog kursusudbyderen, der afgør, om du bliver optaget.

 • Hvad dækker puljen?

  Finanskompetencepuljen dækker omkostninger til selve kurset samt materialer som fx bøger.

 • Hvor ofte kan jeg søge?

  Du kan søge op til tre kurser, men maksimalt 15 ECTS-point. Har du nået dit maximale antal ECTS-point, skal der gå et år, før du kan søge igen.

Hvordan kommer jeg i gang?