Data Science og Big Data, IT

Introduktion til datascience

Beskrivelse

Indhold:

Enkeltfaget dækker grundlæggende data science, statistiske metoder og statistisk software.

Deltagerne introduceres til data science-begrebet og opnår viden om og praktisk erfaring med basale statistiske metoder og software til håndtering, bearbejdning og visualisering af konkrete data. De lærer at udføre basale statistiske analyser understøttet af statistisk software.

Udbytte:
Viden:
Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå viden om, hvordan man i praksis kan danne sig et overblik over større datasæt, hvordan man kan finde og rette fejl og inkonsistens i data, samt hvordan statistisk software kan understøtte god statistisk praksis.

Konkrete emner:
- Introduktion til data science: begreber, konkrete eksempler, muligheder og begrænsninger.
- Indlæsning af data; data i forskellige formater, kombination af data fra forskellige kilder.
- Udforskning af data; visualisering, data summaries, detektion af outliers.
- Praktisk præprocessering og rensning af data.
- Programmering i og avanceret brug af et statistisk software (eksempelvis R).
- Dokumentation og reproducerbarhed af analyser.
- Relevante statistiske analyser med statistisk software, eksempelvis regressionsmodeller.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: IT-Vest
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding