Organisation, ledelse og strategi

Kompetence- og Organisationsudvikling

Beskrivelse

Formålet med kurset 'Kompetence- og organisationsudvikling' er at give de studerende en videregående viden om, hvordan organisationens visioner og strategiske målsætninger afspejler sig i den måde, hvorpå man kan udvikle organisationens menneskelige ressourcer, arbejde med magt og politiske processer samt restrukturere den organisatoriske struktur og tune de organisatoriske processer.

Den studerende får viden om:
- Kompetencestyring, karriere- og talentudvikling, herunder rekruttering, fast- og vedligeholdelse af menneskelige ressourcer samt dialogsystemer
- Magt og politik i organisationer, herunder beslutningsprocesser, konflikter og forskellige dimensioner af organisatorisk magt og interesseudøvelse
- Restrukturering, bedre styring og tuning af processer gennem opbygning af kritisk masse, turnaround management, TQM, BSC, LEAN og performance management

Læs mere om kurset her

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Københavns Universitet
Søg støtte