Organisation, ledelse og strategi, Ledelse, Samarbejde og relationer

HRM og forandringsledelse

Beskrivelse

Formålet med kurset 'HRM og forandringsledelse' er at give de studerende en videregående viden om, hvordan organisationens visioner og strategiske målsætninger afspejler sig i den måde, hvorpå man kan udvikle organisationens menneskelige ressourcer, arbejde med magt og politiske processer samt restrukturere den organisatoriske struktur og tune de organisatoriske processer.

Den studerende får viden om:
- Kompetencestyring, karriere- og talentudvikling, herunder rekruttering, fast- og vedligeholdelse af menneskelige ressourcer samt dialogsystemer
- Magt og politik i organisationer, herunder beslutningsprocesser, konflikter og forskellige dimensioner af organisatorisk magt og interesseudøvelse
- Restrukturering, bedre styring og tuning af processer gennem opbygning af kritisk masse, turnaround management, TQM, BSC, LEAN og performance management

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Aalborg Universitet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding