Finansiel faglighed og rådgivning, Rådgivning, Finansiel specialisering

Data, marked og afsætning

Beskrivelse

Kurset 'Data, marked og Afsætning' har som målsætning at bibringe den studerende de nødvendige redskaber til at anvende centrale statistiske metoder ved indsamling og analyse af data, der vedrører praktiske markedsmæssige problemstillinger med henblik på salg af finansielle produkter. Således vil den studerende tilegne sig metoder til vurdering af usikkerhed, design af modeller og gennemførelse af repræsentative undersøgelser af både finansielle markeder og afsætningsmarkeder for finansielle produkter.

Med kurset kan du:
- udvælge og anvende statiske modeller på finansielle data og markedsdata
- opstille og teste relevante hypoteser på finansielle data og markedsdata
- foretage statistiske undersøgelser, herunder stikprøveudtaging, med henblik på analyse af finansielle data og markedsdata
- kunne udarbejde og forholde sig kritisk til forecast og budgettering på både virksomhed eller konkret vare/projekt

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding