IT, data og digitalisering

Sourcing - Systemanskaffelse

Beskrivelse

Mange it-systemer starter som en katastrofe. Nogle bliver reddet, men opfylder ikke forventningerne. Andre bliver lukket. Det kan kort forklares som dårlig sourcing. Ved kurset lærer du en masse teknikker til at undgå dette, nogle lette andre svære. Du øver dig i at bruge dem og får detaljeret feedback.

Efter kurset skal den studerende:
- Kunne forklare hvad der indgår i IT Sourcing og planlægge sourcing for et virkeligt, ikke-trivielt IT projekt.
- Kunne identificere de forretningsmæssige mål og hvordan de sikres gennem kravspecifikation, leverandørvalg, idriftsættelse, mv.
- Kunne planlægge de nye arbejdsprocesser.
- Kunne skrive en problemorienteret kravspecifikation, dvs. en der ikke beskriver hvad systemet skal gøre, men hvad det skal bruges til. Specifikationen skal kunne bruges hvad enten man selv vil udvikle en løsning (insourcing), få den udviklet af andre eller købe en eksisterende (outsourcing). Specifikationen skal sikre at målene nås, de nye arbejdsprocesser støttes effektivt, den rigtige leverandør vælges, og konflikter minimeres.
- Kende de hyppigste dødsårsager for IT-projekter og forklare hvordan de kan undgås i det konkrete projekt.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: IT-Universitetet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding