Finansiel faglighed og rådgivning, Rådgivning, Finansiel specialisering

Kredit til private

Beskrivelse

På kurset 'Kredit til private' får du både teoretisk og praktisk viden til at kunne kreditvurdere på kundeniveau. Du lærer at identificere risikoengagementer og udfærdige handlingsplaner samt at se sammenhængen til de lovgivningsmæssige krav,
herunder især belastningen af solvensen.

På kurset lærer du om følgende emner:
- Betydningen af gældsfaktor, rådighedsbeløb og formue
- Langsigtet kreditvurdering, livsløbsfase og udefra kommende faktorers betydning
- Skattesystemet, herunder virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen
- Bankpakker
- Ratingmodeller
- Kundeklassifikationer

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding