Finansiel faglighed og rådgivning, Finansiel specialisering, Forretningsudvikling

Corporate Finance

Beskrivelse

Faget beskriver, hvorledes børsnoterede virksomheder kan bestemme deres kapitalomkostning og optimere deres finansiering og investering med udgangspunkt i aktiemarkedets værdiansættelse. De centrale begreber er balance, budget, frit cash flow, kapitalomkostning, kapitalstruktur og virksomhedsvurdering (værdiansættelse).

LÆRINGSMÅL - FÆRDIGHEDER
Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:
1. gennemføre regnskabsanalyse og rentabilitet
2. udarbejde budget og analyse af vækst
3. opgørelse og styring af arbejdskapital
4. omregne budgetforudsætninger til frit cash flow og værdiansætte virksomheder på basis heraf
5. beregne kapitalomkostninger ud fra budgetforudsætninger og markedsværdier og sammenholde denne metode med porteføljeteoriens bud på kapitalomkostninger
6. redegøre for kapitalstrukturens betydning for en virksomheds værdi, samt beregne en virksomheds værdi efter ændringer i kapitalstrukturen
7. redegøre for værdien af vækst, både konstant vækst og midlertidig høj (eller lav) vækst, på basis af to–fase-modellen
8. redegøre for teorier om udbyttepolitik kontra aktie-tilbagekøb, både ud fra skat og ud fra informationseffekt
9. redegør for børsintroduktion og fremskaffelse af egenkapital
10. redegør for forskellige typer af finansiering ved rentebærende gæld
11. analysere investeringer, fusioner og virksomhedsovertagelser ud fra givne antagelser om ændring af driften og omlægning af finansieringen.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Aarhus Universitet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding