Softwareudvikling, AI og Machine Learning, IT

Introduktion til numerisk analyse

Beskrivelse

Dette kursus er både praktisk og teoretisk. Den studerende vil arbejde med at forstå de numeriske algoritmer og metoder fra en teoretisk vinkel. Dvs. at kunne forklare de matematiske principper, der ligger bag de numeriske metoder, og kunne udføre diverse beviser på egen hånd. Såsom at bevise at en metode finder en løsning, eller hvor hurtigt en metode kan finde en løsning. Udover det teoretiske vil kurset indeholde en stor del programmering.

Med kurset kan den studerende:
- opstille simple modeller til numerisk løsning af ikke lineære ligninger, lineære ligningssystemer og egenværdiproblemer,
- opstille simple modeller til approksimation af funktioner, differentialkvotienter og integraler,
- implementere og løse ovenstående i et imperativt programmeringssprog

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Københavns Universitet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding