Organisation, ledelse og strategi, Projektledelse og -udvikling, IT

IT-Projektledelse

Beskrivelse

Du vil blive præsenteret for udviklingsmodeller og formaliserede beskrivelsesværktøjer, der sikrer at du opnår en helhedsforståelse for IT projektledelse. Du vil ligeledes få kendskab til rollefordeling og person-profiler i forbindelse med sammensætning af projektgrupper.

Gennem modulet vil du opnår færdigheder til at håndtere processer og udfordringer inden for IT-projektledelse.

Du vil derudover opnå projektlederkompetencer til at kunne formidle praksisnære, faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: DTU - Danmarks Tekniske Universitet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding