Finansiel faglighed og rådgivning, Den finansielle sektor

Finansielle kriser og krak

Beskrivelse

Formålet med kurset er at give de studerende en teoretisk og empirisk begrundet viden om årsagerne til finansielle kriser og virksomhedskrak samt, hvad man stiller op med dem. Gennem analyse af konkrete bank- og virksomhedskrak på mikroniveuaet og finansielle kriser på makroniveauet – samt ikke mindst forbindelsen mellem de to niveauer – adresserer dette kursus problemstillinger, som enhver fremtidig virksomhedsleder og alle ansatte i finansielle institutioner bør kunne analysere og tage stilling til. Kurset udvikler derfor også de studerendes analytiske færdigheder i relation til at identificere årsager til konkrete kriser samt diskutere, hvordan de kunne være undgået.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Copenhagen Business School, HD
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding