Data Science og Big Data, Forretningsudvikling

Data Intelligence

Beskrivelse

For at kunne tage datadrevne beslutninger skal man have en forståelse for, hvad muligheder i data er, hvilke spørgsmål man kan stille data, og hvilke data, man behøver for at kunne besvare sine spørgsmål. Man skal have viden om, hvordan man i praksis kan finde de svar, man søger i data.

Det kan være, at man ønsker at understøtte eller kvalificere beslutninger med tal, eller man ønsker tal, så man kan vurdere udvikling og sammenligne resultater over tid samt måle på udvalgte kvaliteter.

Kurset udspringer af en verden, hvor mængden af digitale data hele tiden vokser, og hvor behovet for at kunne forstå og analysere data bliver mere og mere præsent. Hvis ikke man kender begrænsninger og muligheder med data, kan det være svært overhovedet at forestille sig, hvad man kan anvende data til, hvilke spørgsmål, man kan stille til data, og hvilke spørgsmål man kan stille til de dataspecialister, man arbejder sammen med.
Kurset giver deltagerne en solid forståelse for dataanalyse gennem brug af basal statistik og programmeringssproget Python og fokuserer på følgende to felter: Dataforståelse og Dataanalyse

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: IT-Universitetet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding