Organisation, ledelse og strategi, Finansiel faglighed og rådgivning, Ledelse, Den finansielle sektor

Ledelses- og Organisationsudvikling i finansielle virksomheder

Beskrivelse

Kurset 'Ledelses- og organisationsudvikling i finansielle virksomheder' præsenterer relevante dele af organisations- og ledelsesteorierne med særlig henblik på finansielle virksomheder. Især temaer omkring forandringsledelse, beslutningsprocesser og virksomhedskultur inddrages.

Ved kurset kan du:
- Beskrive og analysere en organisations opgaver i forbindelse med beslutningsprocesser, organisationsudvikling og forandringsledelse.
- Redegøre for strategisk ledelse og HRM som styringsværktøjer samt - ud fra ledelses- og organisationsteori, motivationsteori og HRM - kunne redegøre for de udfordringer, der stilles til en ledelse.
- Redegøre for behovene for at forankre beslutningsprocesser på forskellige organisatoriske niveauer samt kunne redegøre for operationaliseringsbehovene på forskellige organisatoriske niveauer.
- Redegøre for og vurdere beslutningsgange ved produktvalg.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Aalborg Universitet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding