Softwareudvikling, IT-sikkerhed, IT

Sikker software

Beskrivelse

Indhold:
Selv små softwarefejl kan føre til en egentlig sikkerhedsrisiko. Det er derfor nødvendigt at kunne vurdere denne risiko, at kunne forstå hvordan og hvorfor potentielle sikkerhedsfejl opstår samt at kende metoder, teknikker og værktøjer til at begrænse antallet af fejl og derved minimere sikkerhedsrisikoen.

Med dette enkeltfag sættes deltagerne i stand til at vurdere potentielle sikkerhedsrisici og sårbarheder i en typisk software applikation, at kunne opstille relevante sikkerhedsmål baseret på trusselsvurdering samt at kunne vurdere, anbefale og implementere relevante sikkerhedsmekanismer.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: IT-Vest
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding