Organisation, ledelse og strategi, Forretningsudvikling

Lean og Økonomistyring

Beskrivelse

Kurset 'Lean og økonomistyring' handler om at sætte lean i en økonomisk og strategisk kontekst, og derigennem forstå lean som et koncept, der opnår dynamik via de til tider modsætningsfyldte formål om at maksimere kundeværdi, eliminere spild og skabe profit.

Kurset starter ud med en redegørelse for konceptet lean. Derefter gennemgås en række økonomistyringssystemer, som har til formål at illustrere de økonomiske konsekvenser af at arbejde med spildeliminering og maksimering af kundeværdi. Dette er nødvendigt for at kunne træffe velinformerede beslutninger i arbejdet med lean og de dilemmaer der kan opstå i processen.

Det skal understreges at faget tager udgangspunkt i at den studerende ikke har kendskab til leankonceptet.

Deltagerantal: 20

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Copenhagen Business School, HD
Tilmelding