Organisation, ledelse og strategi, Ledelse

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Beskrivelse

Formålet med dette fag er at give dig redskaber til at kunne varetage ledelsen af medarbejderes og andre aktørers faglige udvikling i et relations kompetent arbejdsmiljø, der sikrer, at organisationens opgaver og behov bliver indfriet.

Det bliver du gearet til gennem indsigt i og arbejde med teoretiske og praksisnære problemstillinger, hvor du trænes i at kunne håndtere komplekse og konkrete problemstillinger i ledelsesmæssige sammenhænge. Du arbejder også med at udvikle din egen ledelsespraksis.

Udbytte
Dit udbytte efter deltagelse i dette obligatoriske modul på Diplom i ledelse er, at du har et teoretisk grundlag for dine handlinger som leder eller kommende leder. Du har også i undervisningen og imellem undervisningsdagene arbejdet konkret med læringsmålene. Undervisningen tager udgangspunkt i de studerendes praksis og vi regner med at du bidrager aktivt med dine konkrete erfaringer.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: CphBusiness
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding