Organisation, ledelse og strategi, Projektledelse og -udvikling

Ledelse af programmer og portefølje

Beskrivelse

Kurset 'Ledelse af programmer og porteføljer' giver den studerende en introduktion til en række centrale emner omkring porteføljestyringsmodeller, gevinstindhentning, risikostyring, etablering af projektledelse og etablering af porteføljekontor.

Med kurset kan den studerende:
- Skabe sammenhæng mellem projekter og strategi
- Skabe grundlag for indhentning af gevinster fra programmer og portefølje
- Sikre forankring af programmer og portefølje i linieorganisationen
- Etablere overblik over risici i den samlede portefølje

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: VIA University College
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding