Finansiel faglighed og rådgivning, Finansiel specialisering, Organisation, ledelse og strategi

Den finansielle virksomheds risikostyring

Beskrivelse

I kurset 'Den finansielle virksomheds risikostyring' lægges der vægt på de forskellige typer risici: Renterisiko, markedsrisiko, kreditrisiko, operationel risiko og likviditetsrisiko, såvel som på disse risicis samspil. Styringen af risici ved overvågning (fx stress tests), afdækning og direkte reduktion heraf indgår endelig med væsentlig vægt.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Copenhagen Business School, HD
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding