Finansiel faglighed og rådgivning, Finansiel specialisering, Organisation, ledelse og strategi

Den finansielle virksomheds risikostyring

Beskrivelse

I kurset 'Den finansielle virksomheds risikostyring' lægges der vægt på de forskellige typer risici: Renterisiko, markedsrisiko, kreditrisiko, operationel risiko og likviditetsrisiko, såvel som på disse risicis samspil. Styringen af risici ved overvågning (fx stress tests), afdækning og direkte reduktion heraf indgår endelig med væsentlig vægt.

Deltagerantal: 20

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Copenhagen Business School, HD
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding