Organisation, ledelse og strategi, Finansiering og rådgivning

Den finansielle virksomheds risikostyring

Beskrivelse

I kurset 'Den finansielle virksomheds risikostyring' lægges der vægt på de forskellige typer risici: Renterisiko, markedsrisiko, kreditrisiko, operationel risiko og likviditetsrisiko, såvel som på disse risicis samspil. Styringen af risici ved overvågning (fx stress tests), afdækning og direkte reduktion heraf indgår endelig med væsentlig vægt.

Læs mere om kurset her

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Copenhagen Business School, HD
Søg støtte