Finansiel faglighed og rådgivning, Rådgivning, Finansiel specialisering

Investeringsrådgivning

Beskrivelse

Kurset 'Investeringsrådgivning' giver den studerende en viden om investeringsteori for at give dem de færdigheder der gør dem i stand til at afveje afkast og risiko på forskellige typer af investeringsaktiver. Der fokuseres på aktier og obligationer og hvordan de bør indgå i en portefølje. Kurset giver de studerende kompetencer som gør dem i stand til at skabe overblik over hvorledes finansielle risici påvirker finansielle beslutninger.

Med kurset kan den studerende:
- redegøre for de mest almindelige finansielle aktiver, eksempelvis aktier, obligationer, investeringsbeviser, forsikringsporteføljer
- analysere afvejning mellem afkast og risiko
- sammensætte porteføljer intelligent, så der tages hensyn til diversifikationsgevinster
- forklare sammenhængen mellem aktivers afkastkrav og risiko, som er formuleret i CAPM
- foretage benchmarking af porteføljeforvalteres afkast
- forklare betydningen af antagelsen om effektive kapitalmarkeder
- demonstrere en forståelse for opbygningen af forskellige lånetyper samt for forskellige grundlæggende begreber på obligationsmarkedet (nominel rente, effektiv rente, vedhængende rente, nulkuponrente, forwardrente, diskonteringsfaktor, kurs)
- beregne risikonøgletallene varighed og konveksitet og demonstrere anvendelsen af disse
- klargøre de centrale egenskaber ved forskellige afledte instrumenter, såsom optioner og futures

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Syddansk Universitet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding