Finansiel faglighed og rådgivning, Rådgivning, Den finansielle sektor

Erhvervsjura i den finansielle sektor

Beskrivelse

Kurset 'Erhvervsjura' er for dig, som allerede arbejder i den finansielle sektor og kunne tænke dig at videreuddanne dig eller for dig, som har interesse i den finansielle sektor og gerne vil have en uddannelse inden for denne.

Der lægges vægt på, at du tilegner dig en juridisk metode, så du bliver i stand til også i fremtiden at analysere og anvende ny lovgivning og praksis, hvilket gør dig i stand til:
- at forebygge eventuelle juridiske problemer i forbindelse med den finansielle rådgivning
- at kunne afgøre, hvornår der bør indhentes anden sagkyndig bistand til løsning af problemstillingerne
- at kunne beskrive problemstillingen med de korrekte juridiske termer ved forelæggelse af problemstillingen for en sagkyndig ekspert

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding