Projektledelse og -udvikling, IT, Samarbejde og relationer

Brugersamarbejde og -forståelse

Beskrivelse

Kurset har fokus på forståelse og håndtering af interne brugere og kunder og på, hvorledes man får brugernes og forretningens interesse og støtte i starten og fastholder motivationen ud over den indledende entusiasme gennem svære perioder med bump på vejen.

Kurset giver dig en køreplan til at finde ud af, hvem du skal involvere hvornår, hvordan og hvor meget. Du får en komplet værktøjskasse til indledende brugerforståelse og kortlægning af forskellige målgrupper og interessenter, herunder hvad der er vigtigst for hver af de forskellige målgrupper (prioriteter for hver målgruppe) og interessenter, samt hvordan man bruger det til at opbygge og fastholde af motivation og accept fra brugere og forretning gennem hele projektet – helt til det er endeligt rullet ud og er blevet til nye arbejdsgange. En væsentlig del er tidligt fokus på nudging og hjælpsom opfølgning, når udrulningen kommer i problemer, samt opsamling af læring til at blive endnu bedre.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: IT-Universitetet
Tilmelding