Digital transformation, IT

Digitalisering af professionelles kompetencer

Beskrivelse

Formålet med kurset er, at man som kursist kan analysere fordele og ulemper ved digitalisering af professionelles kompetencer samt opnå viden om udvikling af værktøjer og teknikker indenfor digitalisering af professionelles kompetencer. Ydermere givet kurset kendskab til de centrale diskussioner i litteraturen indenfor emnet.

Kursets undervisningsgange er organiseret som en række temaer.
1) Introduktion til digitalisering af professionelles kompetencer: Teknologier, visioner og status. Digitaliseringens indflydelse på arbejdsmarkedet. Hvilke jobs forsvinder hvilke kompetencer bliver efterspurgt?

2) Tilbageblik: Udsyn fra dengang hvor teknologien ikke var moden men forestillingerne om digitalisering af professionelles kompetancer var intakt og optimistisk 3) Digtialiseringens muligheder i det professionelle virke. Del 1: definering af professionelles kerneaktiviteter.

4) Digtialiseringens muligheder i det professionelle virke. Del 2: digitalisering af det professionelle skøn og andre aktiviteter professionelle traditionelt har haft eneret til.

5) Praksis: Eksempler på hvordan Evidence Based Management, AI og data anvendes som beslutningsstøtte.

6) Afrunding af kurset. Discussion af mulige fremtidsscenarier, myter omkring automatisering og digitalisering og praktiske implikationer på egne arbejdsopgaver her og nu.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Copenhagen Business School, HD
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding