Organisation, ledelse og strategi, Ledelse

Strategisk ledelse

Beskrivelse

Kurset giver de studerende en forskningsbaseret viden om forskellige teoretiske perspektiver af såvel organisatorisk som erhvervsøkonomisk karakter til analyse af organisationernes strategiske situation og strategiske muligheder.

Efter kurset kan den studerende:
- Identificere centrale strategiske problemstillinger for organisationer og brancher.
- Anvende modeller, begreber og processer til gennem analyser at fremkomme med strategiske løsningsforslag på identificerede strategiske problemer.
- Forholde sig kritisk til virksomheders forretningsstrategier og fremkomme med forslag til ændringer.
- Se og forstå operationelle handlinger og initiativer i en strategisk sammenhæng dvs. i en overordnet, holistisk og langsigtet sammenhæng
- Formidle strategiske problemstillinger i tilknytning til gennemførte strategiske analyser.

Deltagerantal: 20

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Copenhagen Business School, HD
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding