Softwareudvikling, IT-sikkerhed, IT

Sikkerhed

Beskrivelse

På dette diplomfag lærer du at gennemføre sikkerhedsanalyse, udarbejde løsningsforslag samt handlingsplan og at stå for implementeringen af løsningen. Du lærer også at deltage i den løbende drift og udvikling.

Når du har gennemført diplommodulet, kan du:
- redegøre for og kategorisere væsentlige sikkerhedstrusler og tilhørende sikkerhedsteknikker
- udarbejde planer for fysisk sikkerhed, redundante systemer, backup strategier samt kontrolmekanismer, der kan afsløre sikkerhedsbrud
- udarbejde en sikkerhedspolitik
- gennemføre en sikkerhedsanalyse, herunder: identificere it-systemets aktiver og definere kravene til deres beskyttelse, identificere truslerne, foretage risikoanalyse, implementere dele af sikkerhedssystemet, udarbejde en handlingsplan for hvad der skal ske ved et brud på sikkerheden
- opstille retningslinjer for hvordan man opnår god passwordbeskyttelse
- udarbejde retningslinjer for styring af adgang til filer og ressourcer
- identificere behov for at indarbejde applikationsspecifik sikkerhed i programmer
- følge udviklingen inden for sikkerhedsområdet med henblik på identifikation af nye trusler og produkter og teknikker til imødegåelse af disse og allerede eksisterende trusler
- gennemføre/rådgive om udvikling af sikkerhedsmæssigt forsvarlige applikationer.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Erhvervsakademi Dania
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding