Finansiel faglighed og rådgivning, Rådgivning

Formuerådgivning

Beskrivelse

Med kurset 'Formuerådgivning' får du forståelse for sammenhænge mellem makroøkonomisk udvikling og formuerådgivning. Du får viden om værdipapirer, pensionsopsparing, forsikring og de skattemæssige og juridiske konsekvenser af privatkundens valg.

Med kurser kan du:
- afdække og vurdere en kundeprofil med henblik på at udarbejde og formidle forslag om helhedsorienteret formuerådgivning
- rådgive omkring den enkelte privatkundes samlede formueforhold
- redegøre for privatkundens risikoprofil og formuestrategi med udgangspunkt i kundens livsfase
- rådgive om finansieringsmuligheder i forbindelse med konkrete investeringer
- redegøre for rentestrukturen og dens afledte virkning på investeringsprodukter
- redegøre for porteføljeteori og porteføljeinvesteringer, herunder sammenhængen mellem afkast og risiko samt principper vedrørende risikospredning
- redegøre for overordnet obligations- og aktiemarkedsteori
- rådgive om aktiv gældspleje og porteføljeinvesteringer
- m.m.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Erhvervsakademi Kolding
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding