IT-sikkerhed, IT

Introduktion til it-sikkerhed

Beskrivelse

Faget vil beskæftige sig med sikkerhedsrisici, kryptologi, sikkerhedspolitik og sikkerhedsmodeller.

Af sikkerhedsrisici gennemgår vi eksempler som spoofing, uautoriseret adgang, buffer overflows, misbrug af sikkerheds api'er m.m.

Af de vigtigste begreber inden for kryptologi dækkes bl.a. fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Af de vigtigste værktøjer ser vi bl.a. på symmetrisk kryptering, asymmetrisk (public-key) kryptering, autentifikation af meddelelser, digitale signaturer og certifikater og adgangskontrol.

Begreberne og teknikkerne eksemplificeres gennem en præsentation af de vigtigste standarder og protokoller, der anvendes ved sikker kommunikation, med eksempler på anvendelser på internettet, herunder f.eks. firewalls, autentificeret nøgleudveksling (SSL) og X.509.

Begreberne sikkerhedspolitik og sikkerhedsmodeller dækkes primært ved en gennemgang af eksempler fra design af operativsystemer, programmeringssprog og sikkerheds-API’er.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: IT-Vest
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding