Organisation, ledelse og strategi, Ledelse, Forretningsudvikling, Innovation

Organisationsforandring og innovation

Beskrivelse

Denne specialisering af HD (O) sigter på at styrke den studerendes forståelse for, skabelse og forholde sig til relevansen og hensigtsmæssigheden af organisationsforandring og innovation i den konkrete organisation. Organisationsforandring og innovation er og omtales i stigende grad som et grundvilkår for organisationer, og gør det dermed til et centralt tema i moderne organisationer, som alle i moderne organisationer må og skal forholde sig til. Det er således studerende med en interesse for at være forandringsagenter og kunne relatere og forholde sig til organisationsforandring, som denne specialisering henvender sig til. Specialiseringens relevans er dog uomtvistelig, fordi moderne organisationer er dynamiske og dermed kontinuerligt er i forandring. Det siges jo populært, at det eneste stabile er forandring. På den baggrund fokuserer specialiseringen på, hvordan man i moderne organisationer kan forholde sig til forandringstiltag og ledelsesværktøjer på en relevant, kritisk og hensigtsmæssig måde, der gør den studerende i stand til både at udfordre den eksisterende praksis i organisationer og forholde sig til organisationsforandring og innovation på en kritisk og reflekteret måde, så sådanne tiltag foretages, når det er relevant og nødvendigt samt foretages på en hensigtsmæssig måde for den konkrete organisation. Dette er ikke mindst relevant, fordi multiple forandrings- og innovationsprojekter ofte sker simultant (og mere eller mindre koordineret) i moderne organisationer.

Hvad er centrale temaer på specialiseringen?

De centrale temaer er organisationsforandring og innovation, som belyses på forskel vis og fra forskellige vinkler og perspektiver for at understrege, at organisationsforandring og innovation har mange udformninger og hensigter. Denne mangfoldighed har betydning for, hvordan man forholder sig til og griber organisationsforandring og innovation an. Ligesom det nødvendiggør, at man kritisk og refleksiv forholder sig til forskellige forandringstiltag og ledelsesværktøjer for at forholde sig til deres relevans i den konkrete organisation på det konkrete tidspunkt. Det er således ikke pr. automatik alt nyt og al organisationsforandring og innovation, som er et gode for organisationen, og specialiseringen skal hjælpe med at gøre den studerende bedre i stand til at vurdere, hvad der er relevant og hvornår.

Når moderne organisationer er dynamiske, så bliver det også relevant at diskutere forskellen mellem organisationsudvikling og organisationsforandring, hvor det sidste peger mod planlagt forandring; mens det første i højere grad taler om en almindelig udvikling. Dette er relevant, fordi planlagt organisationsforandring er mere komplekst i moderne organisationer, fordi de organisatoriske effekter og sammenhænge kompliceres af, at der sker mange ting samtidig. Det betyder med andre ord, at ledere og medarbejdere i moderne organisationer ikke kan undgå at forholde sig til organisationsforandring, men det bliver mere komplekst at foretage og styre organisationsforandring og ionnovation i moderne organisationer.

Specialisering anlægger også et organisationsforandrings- og innovationsperspektiv på nogle af de teorier og modeller, som er præsenteret på de tidligere moduller for at vise, hvordan disse teorier og modeller kan anskues og eventuelt anvendes i et organisationsforandrings- og innovationsperspektiv, eller hvordan teorierne eller modellerne er organisationsforandring eller innovation i forhold til den organisatoriske praksis.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Copenhagen Business School, HD
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding