Data Science og Big Data, Softwareudvikling, IT

Data warehousing og OPLAP

Beskrivelse

Indhold:

Enkeltfaget dækker emnerne grundlæggende data warehousing, multidimensionelle databaser og OLAP.

Målet er, at deltagerne opnår viden om og praktisk erfaring med anvendelser af data warehousing og On-Line Analytical Processing (OLAP), og at de får et dybt kendskab til teknologierne og bliver i stand til at designe og udvikle komplette data warehouse-/OLAP-løsninger.

Udbytte:
Viden:
Deltagerne opnår viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for følgende områder:
-Data Warehousing, herunder
- Integration af mange datakilder.
- Data warehouse arkitektur.
- Opbygning af et data warehouse: Extract, Transform, Load (ETL).
- Data warehouse værktøjer.

- Multidimensionelle databaser, herunder
- Grundlæggende multidimensionel modellering.
- Håndtering af ændringer i dimensioner.

- On-line Analytical Processing (OLAP), herunder
- OLAP queries.
- OLAP implementation: ROLAP/MOLAP/HOLAP.
- OLAP værktøjer.
- Design og brug af slutbrugerapplikationer.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: IT-Vest
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding