Finansiering og rådgivning

Formuerådgivning

Beskrivelse

Med kurset 'Formuerådgivning' får den studerende en forståelse for sammenhænge mellem makroøkonomisk udvikling og formuerådgivning. Dem studerende får viden om værdipapirer, pensionsopsparing, forsikring og de skattemæssige og juridiske konsekvenser af privatkundens valg.

Med kurset kan du:
- afdække og vurdere en kundeprofil med henblik på at udarbejde og formidle forslag om helhedsorienteret formuerådgivning
- rådgive omkring den enkelte privatkundes samlede formueforhold
- redegøre for privatkundens risikoprofil og formuestrategi med udgangspunkt i kundens livsfase
- rådgive om finansieringsmuligheder i forbindelse med konkrete investeringer
- redegøre for rentestrukturen og dens afledte virkning på investeringsprodukter
- redegøre for porteføljeteori og porteføljeinvesteringer, herunder sammenhængen mellem afkast og risiko samt principper vedrørende risikospredning
- redegøre for overordnet obligations- og aktiemarkedsteori
- rådgive om aktiv gældspleje og porteføljeinvesteringer
- m.m.

Læs mere om kurset her

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Erhvervsakademi Aarhus
Søg støtte