Organisation, ledelse og strategi, Forretningsudvikling, Projektledelse og -udvikling

Konceptudvikling til forretningsmodeller

Beskrivelse

Med kurset ‘Konceptudvikling og forretningsmodeller’ lærer du at skabe bæredygtige og let kommunikerbare koncepter i forbindelse med innovation samt at udvikle relevante forretningsmodeller ud fra koncepterne.

Med kurset kan du:
- vurdere og anvende metoder til at fremme kreative miljøer
- analysere, afkode og skabe mønstergenkendelse i forhold til produktaftagerens hverdag
- vurdere og anvende forskellige metoder og værktøjer til visualisering/hurtig prototyping
- vurdere og anvende forskellige metoder og værktøjer til at indbygge kreative samarbejdsmønstre i en organisation
- vurdere forskellige informationsindsamlingsmetoder
- beskrive, analysere og vurdere en konkret virksomheds forretningsmodel
- på baggrund af et konkret koncept analysere og opstille en forretningsmodel og vurdere
bæredygtigheden heraf
- opstille forslag til implementering af en konkret forretningsmodel

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: UCN Act2Learn Aalborg
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding