Tilmelding

Sandsynlighedsregning og statistik

Kursusudbyder

Københavns Universitet

Lokation


Beskrivelse

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner:
- Sandsynlighed, betinget sandsynlighed og stokastisk uafhængighed. Stokastiske variable, middelværdi og varians, transformation. Diskrete og kontinuerte fordelinger. Simultane og marginale fordelinger. Transformationer af uafhængige normalfordelte variable.
- Estimation og konfidensintervaller. Estimation i binomialfordelingen. Statistisk analyse af en og to normalfordelte stikprøver. Lineær regression.
- Simulation.
- Introduktion til det statistiske programsystem R.

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:
- Gennemføre beregninger vedr. marginale, simultane og betingede sandsynligheder for diskrete stokastiske variable.
- Udlede marginale tætheder og gennemføre simple transformationer for kontinuerte stokastiske variable. Udlede momentresultater for diskrete og kontinuerte stokastiske variable.
- Gennemføre estimation, beregning af konfidensintervaller og modelkontrol i simple normalfordeleringsmodeller, herunder et- og to-stikprøveproblemer og lineær regression, både formelmæssigt og vha. R.
- Gennemføre simple simulationseksperimenter i R med henblik på at undersøge egenskaber ved stokastiske variable og egenskaber ved estimatorer.

Københavns Universitet


Det praktiske

Kursusudbyder

Københavns Universitet

Lokation

Kursusudbyder kontaktinformationer

Kontakt studieadministrationen
E-mail: efteruddannelse@science.ku.dk
Tlf.:35 33 35 33

Undervisningssprog

Dansk

Kursets varighed og datoer

Gå til kursusudbyderens hjemmeside for at læse mere om kursets varighed og datoer. Finanskompetencepuljen kender kun kursets varighed eller datoer, hvis det står her på siden.

Københavns Universitet

Så let er processen

 1. Undersøg kurset

  Undersøg Finanskompetencepuljens mange muligheder, og find det kursus, du ønsker.

 2. Tal med din leder

  Tag en dialog med din leder. Nogle virksomheder betaler for den tid, du bruger under uddannelse.

 3. Ansøg kursus

  Ansøg kursus via Finanskompetencepuljen. Vi godkender finansiering og kontakter kursusudbyderen.

 4. Vi kontakter dig

  Du bliver kontaktet af kursusudbyderen med svar på, om du er blevet optaget og al praktisk info efterfølgende.

Værd at vide

 • Hvem kan søge

  Alle, der er ansat i en virksomhed omfattet af overenskomst mellem Finansforbundet og FA, kan bruge Finanskompetencepuljen

 • Hvad kan jeg søge?

  Du kan søge blandt alle de kurser, der er omfattet af Finanskompetencepuljen. Det er dog kursusudbyderen, der afgør, om du bliver optaget.

 • Hvad dækker puljen?

  Finanskompetencepuljen dækker omkostninger til selve kurset samt materialer som fx bøger.

 • Hvor ofte kan jeg søge?

  Du kan søge op til tre kurser, men maksimalt 15 ECTS-point. Har du nået dit maximale antal ECTS-point, skal der gå et år, før du kan søge igen.

Hvordan kommer jeg i gang?